zondag 18 september 2011

de lekenspiegel

Beste lezer,

U meent de geschiedenis van Antwerpen te kennen?
Mogelijk.
U denkt op de hoogte te zijn van de levenswandel van een hele hoop (ex-)stadsgenoten?
Kan goed zijn. Maar weet u wel zeker dat uw kennis accuraat is?
U hebt er de geschiedenisboeken op nageslagen?
Sterk.
U hebt zich als een echte boekenwurm verdiept in de kroniek van Antwerpen?
Dan bent u al een héél eind op weg.
Maar zou het toch niet beter zijn de geschiedenis van de scheldestad te vernemen uit eerste hand? Van iemand die het allemaal van op de eerste rij heeft meegemaakt? Zou het niet aangewezen zijn om de kroniekschrijver zelve aan de tand te voelen of aan het woord te laten? Ja toch! Wel, vanaf volgende week krijgt u de kans om uw kennis over Antwerpen aan te scherpen. Gedurende meer dan een jaar zult u, in wekelijkse afleveringen, de lotgevallen van een aantal markante Antwerpse figuren kunnen volgen. U krijgt in episodes de kroniek van Antwerpen voorgeschoteld, zoals u hem nog nooit gelezen zult hebben; te beginnen bij het ontstaan van België en eindigend diep in het jaar 2030. Voorwaar een schone geschiedenis. Eén garantie: uw beeld van Tstadt zal, na het lezen van dit boek, nooit meer hetzelfde zijn.

Is uw nieuwsgierigheid geprikkeld? Goed. U krijgt dus vanaf maandag 26 september, zomaar, in wekelijkse afleveringen een historische roman aangeboden waarin waarheid en fantasie continu hand in hand gaan. Het verhaal is nep, maar is volledig gestoeld op waargebeurde feiten en 'urban legends'. Het is een lofzang op Antwerpen, maar legt tevens de kwalijke kantjes ervan bloot. Het is ook een ode aan de vriendschap, maar toont tegelijk de broosheid ervan. De namen van de hoofdfiguren, aan wie het hele verhaal is opgehangen, krijgt u mee. Dit zijn niemand minder dan Hendrik Conscience en zijn goede vriend en mecenas Gustaaf Wappers. De andere figuren, die in het boek opduiken, worden slechts bij voornaam genoemd. Dit sluit meteen een spelelement in. U kunt raden over wie het gaat. In sommige gevallen zal dit heel gemakkelijk zijn, andere figuren zullen moeilijker te herkennen of te achterhalen zijn. Het is aan de lezer om uit te maken of hij op zoek wil gaan naar de identiteit van deze personages. Kan boeiend zijn. Ook kan worden gegokt welke scènes werkelijk hebben plaatsgevonden en welke ontsproten zijn aan mijn fantasie. Ten slotte kan, om u een levendig beeld te vormen van het verhaal, een bezoek aan de diverse locaties eveneens verhelderend zijn. U ziet maar.
Hopelijk zie ik u volgende week terug.

Met de groeten van de substituut-chroniqueur van Tstadt

Deloux

Geen opmerkingen: