maandag 25 juni 2012

Beste trouwe lezers,

Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is exact hetzelfde als het slechte. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien een contradictio in terminis, maar het zal u snel duidelijk worden wat ik met deze twijfelachtige uitleg bedoel. Naar verluidt is men op dit eigenste ogenblik bezig de laatste bomen die Vlaanderen rijk was te vellen, met als doel de waargebeurde onzin die ik reeds sinds september bezig ben aan uw neus te hangen, op vellen papier uit te brengen. Dat van die bomen zou ik overigens niet te serieus nemen. Mijns inziens werkt de uitgeverij waarmee ik onderhoudende gesprekken heb gevoerd met recyclagepapier, wat door mijzelf en hopelijk ook door u zal worden toegejuicht.
Dit wat het goede nieuws betreft. Het slechte nieuws is dat mij gevraagd is om voorlopig de publicatie van mijn geschriften langs elektronische weg stop te zetten. Voor degenen die karren achterlopen zal dit niet dadelijk een probleem vormen. Zij kunnen nog wel even voort, aangezien de verschenen episodes tot nader order niet van mijn blog verdwijnen. Degenen echter die mij reeds sinds september op de hielen zitten en wiens hete adem ik al meer dan een half jaar in de nek voel hijgen, zijn voor een tijdje de pineut. Het spreekt vanzelf dat men bij de gedrukte versie weer bij hoofdstuk één zal beginnen, en aangezien ook op papier het boek niet in één keer zal worden uitgegeven, maar in een zeven- of achttal afzonderlijke delen, die met intervallen van enkele maanden zullen verschijnen, zal het een tijdje duren alvorens wij voor hen terug op schema zitten. Maar niet getreurd. De geschiedenis van mijn chroniqueur gaat niet lopen. Voor het einde van 2030 (het jaar van de laatste episode van de Hemelspiegel) zal het hele boek verschenen zijn, in welke vorm dan ook... en wellicht véél vroeger! Wink wink, nudge nudge!


Lou.

Geen opmerkingen: